Scholen

Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen

De bib heeft  een aantal specifieke diensten voor het basisonderwijs , secundair onderwijs en voor leerkrachten.

Lager onderwijs

kind + boek

De bib heeft heel wat in petto voor het kleuter- en lager onderwijs.

Secundair onderwijs

catalogus

De bib als partner voor het ontwikkelen en onderhouden van informatievaardigheden en mediawijsheid.

Klaskaarten

lidkaart bibliowaas

Elke leerkracht die in Stekene werkt of woont, kan een klaskaart aanvragen